Sportongevallenverzekering (Ethias)

´╗┐Alle leden van onze Joggingclub Runners Evergem zijn automatisch lid van Sporta-federatie vzw en via Sporta verzekerd. Momenteel is dat bij Ethias.

Sporten - en zeker joggen - is gezond, maar een ongeval is snel gebeurd.

Als lid kan je een aangifteformulier (laten) invullen. Je kan een blanco formulier opvragen bij onze secretaris Jan via mail jan.reyniers1@telenet.be of telefonisch op 0495 84 30 56. Jan bezorgt je dit formulier zo spoedig mogelijk.

Je vult vervolgens zelf je eigen gegevens in en laat de behandelende arts ook zijn gedeelte invullen. Bezorg dit ingevulde formulier aan onze secretaris Jan. Dat kan per e-mail (formulier inscannen) ofwel drop je het in zijn brievenbus op het adres Oostveld 8/B te 9940 Sleidinge.

Jan zal het formulier verder aanvullen met onze clubgegevens en het doorsturen naar de verzekeringsdienst. Enkele dagen later ontvang je een ontvangstbevestiging met verdere instructies vanwege Ethias.

Opgelet: dien zo snel mogelijk de aangifte van een ongeval in, dit moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren.

De sportongevallenverzekering van Ethias omvat:

  • Lichamelijke ongevallen
  • Hartfalen en beroertes
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand

Daarenboven krijg je er deze extra voordelen zomaar bovenop:

  • Geen franchise of kostenplafond. Dat wil zeggen dat je het RIZIV-tarief 100% terug krijgt.
  • Een ongevalsdossier kan drie jaar lopen. Standaard is dat slechts twee jaar.
  • Terugbetaling bij brilschade van een lichamelijk ongeval als er een hoofdletsel is.
  • NIEUW & UNIEK: leden die op eigen initiatief buiten clubverband wandelen, fietsen (buiten wedstrijdverband), zwemmen, joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga doen, zijn automatisch gedekt!